• Vad innebär kreativitet inom vuxnas lärande för dig?

  Det var en av många frågor som mötte deltagarna när dörrarna slogs upp till ESREA-konferensen 2016, där kreativitet och makt var nyckelord som stod i fokus.
 • Fredrik Sandberg ny generalsekreterare för ESREA

  Den 1 januari 2016 tillträdde Fredrik Sandberg som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet. I denna intervju berättar han om sitt uppdrag.
 • Vinnarna i Encells uppsatstävling 2016!

  Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av Juliette Ramberg de Ruyter vid Linköpings universitet och Axel Hederstedt vid Karlstad universitet.
 • Att sprida kunskap är en viktig del i rollen som professor

  Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Utöver att bedriva forskning, ser han samverkansuppdraget som en viktig del i rollen som professor. För att själv bidra till att sprida den kunskap som utvecklas inom akademin, driver han sedan februari 2016 en blogg.
 • Månadens forskarintervju Lina Rahm

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lina Rahm, som är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för medborgarskapande inom vuxenutbildning och folkbildning och i sin avhandling fokuserar hon på hur föreställningar om medborgarskap och datorkunskaper är sammanflätade.