• Kompetensförsörjning och mångfald i fokus på seminarium

  Hur klarar företag i Jönköpingsregionen sin kompetensförsörjning? Och hur tar de bäst tillvara på den mångfald som råder på många arbetsplatser? Det var frågor som diskuterades när Forum Förnyelse bjöd in till ett seminarium på Hooks Herrgård den 24 oktober.
 • Månadens forskarintervju David Ekholm

  I månadens forskarintervju får ni träffa David Ekholm, som är doktor i socialt arbete vid Linköpings universitet. I september disputerade han med en avhandling om hur idrott används som ett socialpolitiskt verktyg för att åstadkomma social förändring.
 • Nytt skolchefsinstitut satsar på forskning och utbildning

  I Sverige är det många som intresserar sig för en bättre skola men en viktig grupp hamnar ofta vid sidan av diskussionerna: skolcheferna. Därför har Jönköping University, FOU skola på Kommunförbundet i Skåne och Föreningen för Sveriges skolchefer tagit initiativ till starten av ett skolchefsinstitut.
 • Skolledares föreställningar om marknader

  Vad är det egentligen som döljer sig bakom det språk vi använder? Språket kan förstås som konkreta uttryck för de föreställningar individer har kring ett fenomen. I en analys av hur skolledare talar om sitt arbete identifierades sju olika begreppsramar som samexisterar.
 • Stort intresse för Mimers forskarkonferens

  Mimers forskarkonferens lockade fler praktiker än vanligt i år. Anledningen kan vara konferensens fokus på folkbildning och den rådande flyktingsituationen. Det finns ett stort behov av att utveckla ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället.
 • Encellforskare aktuella i ny bok om skolnära forskningsmetoder

  Nyligen släpptes boken "Skolnära forskningsmetoder" som ger en översikt av och handledning i olika skolnära forskningsmetoder.
 • Nytt forskningsprojekt uppmärksammar kroniskt sjukas deltagande i samhället

  Hur ser kroniskt sjuka på sina möjligheter att forma sin identitet? Hur gör de anspråk på sitt deltagande i samhället? Och hur handskas de med ett ofrivilligt och ofta oförutsett utanförskap? Det är frågor som kommer att undersökas i ett nytt forskningsprojekt.