• Uppsatstävling för studenter om livslångt lärande

  Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.
 • Mentorskap som en väg in i arbetslivet

  SMILE-projektet pågick under 2016 och syftet var att ta fram en modell för att utveckla mentorskapet vid arbetsplatsförlagt lärande. Projektet avrapporteras i en film där styrgruppen berättar om projektet och varför det är så viktigt att ledningen står bakom satsningar på utbildning och träning på arbetsplatser.
 • Uppdatera EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

  Behöver EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande uppdateras? Var med och ge din åsikt i EU-kommissionens uppföljning.
 • Äldres lärande i fokus på internationell forskarkonferens

  Den 12–18 februari 2017 möttes forskare från Europa, Australien och Nya Zeeland för att diskutera forskning om äldres lärande. Under en intensiv vecka anordnades tre konferenser under det övergripande temat "Getting of wisdom – learning in later life".
 • Månadens forskarintervju Bernhard Schmidt-Hertha

  Bernhard Schmidt-Hertha är professor i utbildningsvetenskap vid Universität Tübingen i Tyskland. I månadens forskarintervju berättar han om sin forskning kring digital kompetens i olika skeenden av livet, professionalisering inom vuxenutbildning och äldres deltagande i utbildning.