• Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

  Äldre män är en ovanlig syn inom vuxenutbildning och folkbildning. Gruppen är underrepresenterad i den statistiken, men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för att råda bot på detta är mötesplatser där ”blokes do what blokes do best”.
 • Tankar om lärande i en uppkopplad värld

  INTED-konferensen är en årlig mötesplats för forskare som på ett eller annat sätt studerar teknik och utbildning. I år deltog 700 deltagare från 80 länder. Det samlade intrycket från årets konferens är att vi har tekniken - nu måste vi utveckla pedagogiken.
 • Under EuroPridedagarna står även lärandet i centrum

  I månadsskiftet juli-augusti är det dags att fira kärleken igen. Då är det dags för EuroPride 2018 i Stockholm, och någon vecka senare flyttar festen till Göteborg. Men det är inte bara firande, parad och festligheter som händer de här dagarna. Under en vecka fylls Kulturhuset strax intill Sergels torg med personer som vill lära sig mer, uttrycka en åsikt, inspireras och debattera.
 • Uppdragsutbildningar gynnar både akademi och samhälle

  Uppdragsutbildningar är en viktig del av universitetens verksamhet. Både för att samverka med näringslivet och det övriga samhället men också många gånger ur en ekonomisk aspekt. Uppdragsutbildningarna kan finansiera både kompetensutveckling och forskning inom akademin. Vid Karlstads universitet organiserar man all sin uppdragsutbildning i ett separat helägt dotterbolag, Karlstads universitets uppdrags AB.
 • Tolerans kan vara fel väg att gå – så blir arbetsplatsen mer inkluderande

  Arbete med jämställdhet mellan män och kvinnor och tolerans på arbetsplatsen kan i själva verket riskera att exkludera. Att istället uttryckligen arbeta med inkludering och med ett normkritiskt synsätt gör mer för fler. – Om man jobbar normkritiskt så kommer man åt en massa olika maktstrukturer, säger Frida Ohlsson Sandahl, som behandlat ämnet i ett kapitel i boken ”HR att ta tillvara mänskliga resurser”.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Malmö vill bli än mer inkluderande

  Studieförbundet Vuxenskolan Malmö har beslutat sig för att bli HBTQ-certifierade. Arbetet påbörjades i mars och kommer att pågå hela året. Avdelningschef Carina Lännerberg berättar att de redan innan har arbetat mycket med normkritik och jämställdhet men att de nu vill ta det ett steg längre.
 • Ny bok utmanar det fria skolvalet

  I den nyutkomna boken ”Skolan, marknaden och framtiden” skriver ett tjugotal skolforskare om hur det fria skolvalet, fri etableringsrätt och möjligheten att ta ut vinster från skolverksamhet har påverkat skolsystemet.
 • Det nödvändiga jämställdhetsarbetet

  Det står ojämställt till i dagens arbetsliv, och det måste vi göra något åt. Ansvaret för att lyckas med detta vilar inte minst på dem som arbetar med HR-frågor inom en organisation eller ett företag. Det betonar Helene Ahl i sitt kapitel i en ny antologi om HR-arbete.