• Hur digitaliseras folkhögskolorna?

  Det har blivit dags att presentera de vinnande bidragen i årets uppsatstävling. Ett av dem stod Therese Winqwist, biträdande rektor på Löftadalens folkhögskola i Halland, för. Hon har intervjuat rektorer på folkhögskolor om hur de ser på digitalisering.
 • Samverkan och ömsesidighet nyckeln för Högskolan Väst

  På Högskolan Väst ska arbetsintegrerat lärande, AIL, genomsyra allt, både forskningen och utbildningarna. Högskolan Väst fick 2002 i uppdrag av regeringen att arbeta med AIL. Mycket har hänt i samhället sedan dess, arbetsmarknaden har förändrats men förändringarna har snarast gjort högskolans uppdrag än mer aktuellt.
 • Barnskötarnas resa till förskollärare

  Ett sätt för en kommun att kunna hitta fler förskollärare är att uppmuntra duktiga barnskötare att läsa vidare. Om man kan arbeta kvar på sin arbetsplats samtidigt som man studerar är det fler som har möjlighet att få in några års högskolestudier i sitt livspussel.
  Susanna Anderstaf på Jönköping University går snart in på sitt femtonde år som lärare på den här typen av utbildning och hon älskar mötet med deltagarna, samspelet med gruppen och inblicken i deras verksamheter.
  – Det är inte bara det att vi ger, de ger oss så mycket tillbaka, säger hon.

 • Hur lär sig medarbetare att hantera ett gränslöst arbetsliv?

  En av årets vinnare i Encells uppsatstävling är uppsatsen ”Det gränslösa arbetslivets villkor”, skriven av studenterna Johanna Boberg och Matilda Martinsson på Personalprogrammet vid Jönköping University. Här berättar de lite mer om sitt ämne.
 • Förskollärarutbildning ger systematik och trygghet – effekt i hela verksamheten

  Petra Hällstrand Ståhl i Norrköping har jobbat som barnskötare sedan 1987. Hon har alltid varit nyfiken och intresserad av att lära sig och har plöjt igenom en hel del litteratur genom åren. När hennes chef, Emma Lilienberg, föreslog att hon skulle ta chansen att läsa till förskollärare genom den uppdragsutbildning som kommunen hade köpt in tackade hon ja.
 • LINA forskar brett – men arbetsintegrerat lärande är alltid med

  LINA (lärande i och för det nya arbetslivet) är en tvärvetenskaplig forskargrupp på Högskolan Väst med runt 50 forskare och 20 doktorander. Tillsammans beforskar de flera olika samhällsrelevanta fenomen, som till exempel e-hälsa, digitalisering, integration och pedagogiskt förhållningssätt.