• Film: Interaktiv forskning och att flytta ut kontoret

  Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, i ett inspelat samtal med Charlotte Petersson, Malmö universitet, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan på Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Film: Samverkan och interaktiv forskning – nu, då och framåt

  Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, i ett inspelat samtal med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan vid Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare

  Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 
 • När akademin möter samhället

  Näringsliv, offentlig sektor och akademi samlades i Örebro för att under två dagar diskutera samverkan som gör skillnad. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, firade 20 år, liksom dess värd Örebro universitet.
 • Intervju: Matilda Ernkrans om det livslånga lärandet

  Matilda Ernkrans poängterar det livslånga lärandets viktiga roll, för samhället såväl som för individen. Men hon vill ännu inte ge några konkreta besked om vad som kommer att göras för att främja det, utan avvaktar remissvaren på styr- och resursutredningen.
 • Folkbildning och hållbarhet på nordisk konferens om vuxenutbildning

  8th Nordic Conference on Adult Education and Learning samlade forskare och praktiker från hela Norden i Köpenhamn i mitten av maj. Temat för årets konferens var Sustainable adult education and learning in organisational settings .