• Den nya teknologins möjligheter – och omöjligheter?

  Roland S Persson, professor i i pedagogisk psykologi, efterlyser mer kunskap och eftertänksamhet vid digitalisering av allehanda funktioner i samhället. Han har gjort en sammanställning av tillgänglig forskning och praxis om vad som för närvarande är känt om hur HR-personal förhåller sig till digital HR, AI och Big Data. 
 • Ny antologi om vuxnas lärande

  I den nyutkomna antologin Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning tar en namnkunnig grupp forskare inom fältet vuxenutbildning och vuxnas lärande ett större grepp om forskningsläget.
  Erik Nylander och Andreas Fejes vid Linköpings universitet är redaktörer för boken, som bland annat ifrågasätter den anglosaxiska dominansen i tidskrifter, meriteringssystem och kollegialt erkännande.

 • Forskarintervju: ”Folkbildning är allt och ingenting – väldigt angeläget men oerhört svårgreppbart”

  Att forskare i högre utsträckning borde intressera sig för folkhögskolan är något som ofta tas upp. Forskare vid Linköpings universitet har gjort en kartläggning över folkhögskoleforskningen i Norden, för att se i vilket omfattning det sker forskning inom området. 
 • Svenskan får skjuts ut i världen från Skaraslätten

  Varje år sedan 60-talet har universitetsstudenter från hela världen kommit till Sverige för att under några sommarveckor ge en ny dimension åt sina studier i svenska språket. De har nominerats av sina lärare på respektive universitet och får sedan stipendium för sommarkursen från Svenska institutet.
 • Nytt projekt om vetenskap och beprövad erfarenhet inom folkhögskolan

  Andreas Ruschkowski ska i ett forskningsprojekt ta reda på om – och i så fall hur – lärare inom folkhögskolan utformar sin undervisning baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  – Jag tycker att vetenskaplig kunskapsbas är en demokratifråga, säger han.

 • Hur mår folkhögskolan egentligen?

  Vi fick en pratstund med Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), om nuet och framtiden, om opinionen och vilka mörka moln han ser på folkhögskolornas himmel.
 • Folkhögskolan i siffror

  Älskade folkhögskola! Förra året firade vi att folkhögskolorna har folkbildat Sverige i 150 år. Över 21 000 deltagare på allmän kurs och fler än 35 000 på särskild kurs, tillsammans med drygt 54 000 deltagare på korta kurser, visar hur många som hittade till en folkhögskola under förra året, men inte vilket brett utbud de möttes av eller vad de fick med sig därifrån.