• Akademisk frihet i olika länder

  Encells senaste docent heter Vezir Aktas. Vezir har disputerat i socialpsykologi vid Hacettepe-universitetet i Ankara, Turkiet. Han har undervisat och forskat hos oss i Jönköping i tio år, och nu i mars tog han klivet upp till docent. Vezir Aktas forskning berör frågor som är viktiga för oss alla, forskare så väl som allmänhet, nämligen den om forskningens autonomi och yttrandefrihet. Hans forskning om den akademiska friheten har rönt internationell uppmärksamhet.
 • ”Du måste inte vara bättre än andra, du behöver vara lagom”

  Kaveh Amouzgar är lektor vid Uppsala universitet. Han är även affilierad till Högskolan i Skövde, där han bedrev sina forskarstudier, och som student läste han en master på Tekniska högskolan i Jönköping. Efter ett drygt decennium i Sverige har han sett flera skillnader mellan arbetslivet här och hur det såg ut när han arbetade som ingenjör i Iran.
 • Från USA till näringslivet i Småland

  När Amanda Herzog bestämde sig för att åka utomlands för att studera hade hon aldrig varit utanför USA. Hon hamnade i Jönköping, och efter avslutad examen och med några år på arbetsmarknaden berättar hon att hon äntligen har börjat förstå sig på den svenska mentaliteten när det kommer till arbete och professionella relationer. Men vägen dit var inte rak, hon har lagt ner mycket tid för att hitta svaren på varför hon trots många jobbintervjuer och ett bra cv inte fick de tjänster hon intervjuades för.
 • Att undervisa i svenska som andraspråk utomlands

  Varje år åker ett tiotal svenska lärare ut i världen för att undervisa i svenska språket vid något av de 225 universitet som har kurser i svenska, genom så kallade utlandslektorat. Svenska institutet hjälper till med rekryteringen, och Viktor Hennius berättar vad de söker utöver utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • Amerikansk ledarskapsorganisation vänder blicken mot Norden

  Amerikanska Megan Penhoet har spenderat en hel del tid i Sverige. Hennes man har släkt här och de båda döttrarna har läst i Sverige och Danmark. När hon och hennes nätverk började diskutera den ledarskapskris de tyckte sig se i USA, som de menar ställdes på sin spets 2016, så var steget därför inte långt till att hämta inspiration från den nordiska ledarskapsmodellen. Resultatet, som visserligen har behövt pausas tillfälligt under pandemin, är den icke-vinstdrivande organisationen Nordic Scholars, vars mål är att erbjuda toppstudenter inom ledarskap möjlighet att åka tvärs över Atlanten för att förkovra sig.