• Forskning om validering av migranters kunskap

  Återigen dyker vi ner i professor Per Anderssons forskning om vägledning och validering. Hur kan tidigare lärande erkännas och valideras i en ny kulturell kontext, i det här fallet Sverige?
 • Forskning som synliggör vägledning inom vuxenutbildningen

  Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, har skrivit en artikel om sin forskning som synliggör vuxenvägledningen i Sverige. Den har vi i Encell valt att djupdyka i och ställa några frågor.
 • Vinnaren i Encells uppsatstävling 2023

  Först och främst ett stort tack för de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som inkommit till vår uppsatstävling. Det har varitlärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna och alla alster höll en god kvalitetsnivå. Nu är vinnaren utsedd!
 • NoRNet23 i Finland om övergångar, karriär och vägledning

  I början av oktober möttes ledande forskare, doktorander och praktiker från flera nordiska länder inom karriärvägledningsfältet i Åbo, Finland. Det var den fjärde nordiska konferensen om forskning om övergångar, karriär och vägledning; The Politics of Educational and Working Life Transitions: Intersectional perspectives.
 • Ny bok: Den ökande livslängdens potential för samhällsnyttan

  Satya Brink har nära band till Encell och har länge forskat om äldres lärande och verkat som expert inom utbildningspolicy och utbildningssystem i ett flertal länder. I sin nya bok The Longevity Dividend ges globala bevis för den ökande livslängden, dess konsekvenser och potential för samhällsnytta.