Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib bidrar med kapitel i ny bok

Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib är just nu aktuella med kapitlet "Towards a Substantial Notion of Validation" i boken "Communication, Collaboration and Creativity. Researching Adult Learning".

Boken är ett resultat av en konferens, som ägde rum den 22-24 april år 2009 i Danmark. Efter konferensen valdes de tio bästa bidragen till konferensen ut för publicering i en serie av utbildningsforskning och utveckling — Ingelas och Christinas bidrag var ett av dessa. Bidraget i boken är en omarbetad och utvecklad version av konferensbidraget.

För att beställa boken, besök University Press of Southern Denmark.

Communication, collaboration and creativity
2011-05-04