Tack för mig!

I november 2010 kom jag från norra Tyskland till Jönköping för att praktisera på Encell. Jag hade avslutat mina pedagogikstudier på Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Tyskland) i september 2010 och ville lära känna Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Jag är intresserad av att arbeta med livslångt lärande, både i teorin och praktiken, och kvalitetsarbete, speciellt med tanke på Bologna-processen på universiteten. Jag var mycket glad för chansen att arbeta sex månader på Encell. Jag hade möjlighet att både i teori och praktik studera svensk vuxenutbildning (exempelvis genom att jag arbetat på Observal-projektet), att studera det svenska utbildningsväsendet, att läsa kurser i svenska, att träffa många vänliga och intressanta människor och att lära känna detta imponerande land.

Nu är min tid på Encell (och i Sverige) över för denna gång och jag ska åka hem. Därför vill jag tacka alla för den jättebra tiden! Jag har lärt mig många saker och jag har fått många nya erfarenheter. Tack så mycket för allt! Jag är säker på att jag ska komma tillbaka till Sverige i framtiden och jag ser fram mot att träffas igen!
 
Hejdå och hälsningar,
Jantche Engelmann

2011-05-04