I mötet mellan unga och äldre minskar avstånden

Den 10 november 2014 anordnas Generationsmötesdagen på Världskulturmuseet i Göteborg. Encell har intervjuat projektkoordinator Pernilla Johansson för att få veta mer om tankarna bakom dagen.

Berätta om konferensen – vad handlar den om?

Konferensen vill synliggöra hur man kan arbeta med generationsmöten. Vi upplever att det i en storstad som Göteborg inte uppstår så många naturliga möten mellan olika generationer – därför vill vi hjälpa till att skapa dem! Jag upplever att samhället är ganska segregerat och många seniorer känner att de inte behövs mer när de har avslutat sitt yrkesliv. Det vill vi ändra på och istället ta tillvara på den kunskapsbank och mänskliga resurs som våra seniorer är. Barn behöver och mår också bra av kontakten med äldre personer. Vi vill visa upp våra fina projekt för att inspirera andra att ta efter oss!

Varför är det viktigt att få olika generationer att mötas?

Vi har mycket att lära av varandra. Jag tror att vi får ett bättre och mer medmänskligt samhälle om olika generationer träffas och lär känna varandra. När avståndet mellan människor minskar, avtar fördomar och misstänksamhet. Seniorer får genom generationsmöten ingå i ett sammanhang och regelbundet komma till ”sin” verksamhet. Barnen får fler vuxna att luta sig mot och de uttrycker att det är skönt när någon vuxen tar sig tid och verkligen lyssnar på dem. Jag har upplevt så otroligt mycket positiv respons från alla parter, seniorer som tycker att de får så mycket gott av barnen och ungdomarna. De känner sig väldigt välkomna och uppskattade. ”Man får så många goa kramar och härliga samtal med de små”, som en ”sagotant” sa. Många förskollärare uttrycker hur barnen förväntansfullt längtar och väntar på ”sin senior”.  Även föräldrar till barnen uttrycker mycket positivt i detta arbete. Det är ett win-win-koncept på alla plan.

Hur föddes idén att anordna en konferens om generationsmöten?

Vi tycker att vårt projekt med att arbeta in generationsmöten i den ordinarie verksamheten inom äldreomsorg, förskola samt skola och fritid är viktig och bör lyftas fram. Vi vill visa upp våra egna projekt och även goda exempel från andra generationsmötesverksamheter som pågår runt om i landet. Vi vill inspirera andra till att också börja arbeta med detta!

Vem riktar sig konferensen till?

Konferensen riktar sig till chefer och personal inom äldreomsorg, förskola, skola samt kultur och fritid. Vi riktar oss även till seniorer som har intresse av att delta i våra projekt. Vi hoppas också på att politiker, museipedagoger, kulturombud och andra sakkunniga känner ett intresse för generationsmötesarbete och att de vill komma och besöka oss. Vi hälsar alla som har ett intresse för generationsmöten välkomna till konferensen!

Du är med och arrangerar konferensen – berätta om din roll som projektkoordinator!

Min roll som projektkoordinator i Generationsmöten är att rekrytera nya seniorer, att ”lotsa” in nya seniorer i verksamheterna och stämma av så att det fungerar. Jag stödjer våra pågående verksamheter och är med och startar upp nya projekt. Ett exempel är Filmfabriken som söker nya filmuppdrag och engagerar sig i skolprojekt med lärare varje termin. Jag är då mellanlänken som är med och planerar projekten.

Att få olika generationer att mötas är ett område som uppmärksammas alltmer, inte minst ute i Europa – behöver det uppmärksammas mer i Sverige tycker du?

Ja, framförallt i storstäder! Vi bör bli bättre på att ta tillvara äldre personers kunskaper och erfarenheter. Jag tror att barn mår bra av att ha kontakt med fler vuxna än personal och föräldrar – äldre personer kan ge något annat! De kommer oftast med ett lugnare tempo och de har tid att lyssna på barnen och det är viktigt.

Vad är er främsta förhoppning med konferensen?

Att sprida våra tankar och idéer! Att skapa debatt om hur vi ska minska åldersklyftorna i samhället. Förhoppningsvis får vi också nya idéer av personer som kommer och besöker oss.

Generationsmötesdagen (word, 969.1 kB) arrangeras av Göteborgs Stad Centrum och Kulturmöten utan gränser. Med samarbetspartners GR, Statens Kulturråd, ABF, Världskulturmuseet och Encell vid Högskolan i Jönköping.

2014-07-01