Utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser

Forskning som bedrivs i samverkan med olika arbetsplatser bidrar till utvecklingen av ett hållbart arbetliv. Det menar nätverket AFoU, som nu har tagit fram en inspirationsfolder med arbetsplatsnära forskningsprojekt.

AFoU står för "Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv" och är ett nätverk som intresserar sig för hur god arbetsmiljö, kvalitet, förnyelse och konkurrenskraft hänger ihop. En viktig del i nätverket är forskning som sker i samverkan mellan olika branscher och forskare.

Nu har nätverket tagit fram en inspirationsfolder med exempel på arbetsplatsnära projekt. Ett projekt som är med i foldern är SMILE-projektet, som handlar om strategiskt mentorskap. I projektet har Cecilia Bjursell, Högskolan för lärande och kommunikation, Bo Gustafsson, Sävsjö kommun och Conny Gustavsson, Swerea SWECAST undersökt vad som menas med strategiskt mentorskap och hur en företagsledning kan använda detta i sin kompetensförsörjning. Nästa steg i projektet är att ta fram en arbetsmodell för strategisk handledning i yrkesutbildning.

Ladda ner inspirationsfoldern här (pdf, 7.6 MB).

Om AFoU

Nätverket AFoU representerar idag över 30 organisationer.

Nätverket AFoUs referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKL och Arbetsgivarverket – och lyfter fram utvecklingsbehov som nätverket driver.

Läs mer om AFoU här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-01-18