Folkbildningens framtidsfrågor

Michel Wlodarczyk lämnade posten som generalsekreterare för Folkuniversitetet vid årsskiftet 2015/2016. Som ett tack arrangerades ett symposium i Uppsala som sedan utgjorde underlag för en skrift om Folkbildningens framtidsfrågor.

Michel Wlodarczyk har genom sex årtionden – från 1960-talet fram till 2010-talet –arbetat framgångsrikt för Folkuniversitetet. Han har bidragit till att förnya folkbildningsbegreppet och verkat i en nyskapande anda även i det praktiska vardagsarbetet. När han gick i pension ville Folkuniversitetets styrelse tacka honom med ett symposium där inbjudna talare gav sin syn på folkbildningens framtidsfrågor. Detta symposium mynnade även ut i en skrift som nu finns att läsa som pdf.

Klicka här för att hämta skriften (pdf, 6.4 MB).

Ett tack från Encell

Michel Wlodarczyk har även varit en central person under Encells hela utveckling. Som ledamot i den rådgivande styrelsen har han gjort viktiga insatser och bidrag baserat på sin kunskap om folkbildning. Dessutom har han varit en förebild genom sitt sätt att leva bildning. Vi är tacksamma för den prägel han har satt på verksamheten genom sin närvaro.

2017-01-19