Frida Lygnegård

Frida är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen i handikappvetenskap och  magisterexamen i folkhälsovetenskap. Fridas huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning rör barn och ungdomars hälsa, nationell och internationell folkhälsa, barns rättigheter och hälsofrämjande arbete. Frida är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University.

Frida disputerade 2018-10-26 i ämnet handikappetenskap vid Jönköping University. Det övergripande syftet med Fridas avhandling var att skapa förståelse för de individuella och miljömässiga faktorer som påverkar delaktighet och ett positivt vardagsfungerande hos ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Avhandlingsarbetet är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Avhandlingsarbetet ingår som ett delprojekt i i forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling.

För mer information om LoRDIA v.g se www.lordia.se

Inlägg av Frida Lygnegård:

Vertikala samtal med barnombudsmannen

Hur påverkar Corona-pandemin barn och ungdomars hälsa och välbefinnande? Vilka signaler får barnombudsmannen och vilken […]

Lästid: < 1 minut