Här hittar vi de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män

2022-05-06

Härom veckan presenterade amerikanska PEW Research Center en spännande rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visar att unga kvinnor (under 30 år) nu tjänar mer än unga män i flera amerikanska städer. Jag har tidigare tittat på lönegap här på bloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men aldrig i olika åldrar. Jag blev därför lite nyfiken på hur det ser ut runt om i svenska kommuner.

Datan som jag använder mig av kommer från SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och visar medianen för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2020. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av samtliga skattepliktiga inkomster före skatt. Däremot ingår inte kapitalinkomster. Jag delar in befolkningen i följande ålderskategorier: 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år samt 60-65 år (och populationsväger medianen för respektive ålder).

Om vi börjar med att titta på medianinkomsten på nationell nivå så ser den ut som följer:

Tabell nationell

Som minst är skillnaden i den yngsta ålderskategorin, där skillnaden är cirka 48 000 på ett år. Som störst är skillnaden (ca 81 000) i ålderskategorin 30-39 år - något som säkert kan påverkas av att detta är en tidsperiod då många skaffar barn och en större andel kvinnor arbetar mindre. I åldrarna 40-49 år är skillnaden ca 70 000 och sedan sjunker den något i kategorin 50-59 år samt 60-65 år då den är drygt 60 000 kronor.

Så detta ger en första information om hur det ser ut i landet som helhet. Men jag är främst intresserad av skillnaderna mellan kommunerna i landet i respektive ålderskategori. Så låt oss därför börja med att se på en karta som illustrerar detta för ålderskategorin 20-29 år:

20-29

I en kommun, Luleå, tjänar kvinnor i åldern 20-29 år mer än männen i samma ålderskategori. Även i Danderyd och Stockholm är skillnaderna relativt små. Tabellen nedan visar hur skillnaden i sammanlagd förvärvsinkomst mellan kvinnor och män i denna ålderskategori år 2020. Många av kommunerna med minst skillnad ligger i storstadsregionerna. Störst skillnad mellan kvinnor och män i denna ålderskategori hittar vi i Malå, följt av Ödeshög och Tibro.

Tabell 20-29 år

 

Låt oss då gå vidare till nästa ålderskategori: 30-39 år. Kartan nedan visar skillnaderna här:

30-39

Nu ser vi att exempelvis Stockholmsregionen inte längre är den plats där skillnaderna är som minst. Snarare hittar vi en rad kommuner i norra delarna i landet, såsom Övertorneå, Arjeplog, Östersund, Överkalix, Åre, Härnösand och Haparanda. Även Malmö är en av de kommuner i landet som har minst skillnad mellan män och kvinnor i denna ålderskategori. Men även några av de kommuner som har störst skillnad mellan kvinnor och män ligger i norra delarna av landet, såsom Pajala och Kiruna. Därefter kommer Älvkarleby, Lomma och Malå.

Tabell 30-39 år

 

Hur ser det då ut i ålderskategorin 40-49 år? Kartan nedan visar detta.

40-49

I denna ålderskategori hittar vi de största skillnaderna i förvärvsinkomst i storstadskommunerna. I Danderyd är skillnaden över 200 000 kronor på ett år. Även Lomma, Vellinge, Öckerö och Täby har skillnader på drygt 120 000 kronor eller mer. Minst är gapet i Ragunda där skillnaden enbart är ca 13 600 kronor per år. I Ovanåker, Färgelanda och Övertorneå är skillnaderna kring 35 000 kronor eller lägre.

Tabell 40-49 år


Vi går därefter vidare och tittar på ålderskategorin 50-59 år:

50-59

Här är det tydligt hur kommunerna i västra delarna av Norrland har de lägsta skillnaderna, medan storstadsregionerna fortsätter att vara bland de som har de största skillnaderna. Tabellen nedan visar vilka tio kommuner som har störst respektive minst skillnad i sammanlagd förvärvsinkomst mellan kvinnor och män i åldern 50-59 år. Minst skillnad är det i Övertorneå, Åsele och Haparanda. Störst skillnad är det i Danderyd, Vellinge och Lidingö. Värt att notera är att skillnaderna rent generellt är marginellt lägre i denna ålderskategori än den vi såg bland 40-49-åringar.

Karta 50-59 år
60-65

Så har vi kommit fram till den sista gruppen: 60-65 år, dvs. de (för de flesta) sista yrkesverksamma åren före pension. De mönster vi såg för gruppen 50-59 år kommer också igen för denna grupp. Lägst skillnader hittar vi i en rad Norrlands-kommuner. Störst skillnad hittar vi nu i Lomma, följt av Danderyd. På tredje plats ligger Perstorp - en kommun som inte varit bland de allra högsta i övriga ålderskategorier.

Tabell 60-65

Sammantaget syns ett intressant mönster, där Stockholmsregionen har många av de kommuner där löneskillnaderna mellan kvinnor och män är som lägst. I åldern 30-39 år är dessa storstadskommuner inte alls lika noterbara. Därefter är det snarare så att kommuner i Stockholmsregionen (och andra storstadsregioner) som finns på listan där skillnaderna är som störst. Varför det ser ut såhär kan jag bara spekulera i. Kanske beror de låga skillnaderna i de yngre åldrarna på att storstadsregionerna attraherar många välubildade individer - både kvinnor och män - och att de interagerar på arbetsmarknaden på relativt lika villkor. Under perioden 30-39 år skaffar de flesta barn och många kvinnor stannar då borta från arbetsmarknaden delvis. När vi sedan kommer i ålderskategorin 40-49 år så har skillnaderna i storstadsområdena istället blivit som störst. Det skulle kunna bero på att arbetsmarknaderna är humankapitalinstensiva och att det finns många välbetalda jobb, men att dessa då i högre grad går till män som under längre tid stått närmare arbetsmarknaden? Tydligt är att storstadskommunerna fortsätter att vara de med störst skillnader mellan kvinnor och män hela vägen fram till pensionsåldern.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.