Löneskillnader mellan kvinnor och män i svenska kommuner - hur var läget för 20 år sedan?

2022-06-23

I en tidigare bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. konstaterade jag att skillnaden i förvärvsinkomster var relativt små mellan kvinnor och män i åldern 20-29 i Stockholmsregioner. Däremot tenderade de att öka ordentligt med tiden och flera kommuner i Stockholmsregionen hade den största skillnaden i förvärvsinkomst mellan könen från 40-årsåldern och mer eller mindre fram till pension.

Frågan uppstår då om detta mönster har varit bestående över tid, dvs. om det var så att 20-29-åringar i Stockholmsregionen för 20 år sedan var betydligt mycket mer jämna inkomstmässigt bara för att sedan förändras över tid? Jag tänkte därför göra exakt samma analys som i förra bloggposten (skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män i olika ålderskategorier) men den här gången utgå från data för år 2000, med andra ord för 20 år sedan.

Vi börjar med att titta på ålderskategorin 20-29 år:

20-29 2000

De allra största skillnaderna i inkomster mellan könen hittar vi nu i södra delarna av landet. Bromölla, Emmaboda och Uppvidinge hade störst skillnad med över 80 000 kronor. Lägst skillnad var det i Haparanda, Jokkmokk och Torsby. Även Danderyd och Lidingö var då kommuner med lägst skillnad i förvärvsinkomst mellan könen.

För att kunna göra en tydligare jämförelse över tid så har jag satt ihop en figur där den liggande axeln visar på skillnader i förvärvsinkomster mellan könen 2000 och den stående axeln detsamma men nu 20 år senare.

Scatter 20-29

Vi ser att det är en relativt nära korrelation (0,497) och kommuner som hade stora skillnader för 20 år sedan är fortfarande mer sannolika att ha stora skillnader idag. Dock finns det kommuner som har betydligt mycket större skillnader idag än förväntat, såsom Ragunda, Kiruna, Dorotea, Malmå osv. (dvs. de kommuner som ligger långt över regessionslinjen), likväl som det finns kommuner som idag har väsentligt mycket lägre löneskillnader, såsom Karlskrona, Vaxholm, Forshaga, Trosa, Essunga osv. (dvs. de kommuner som ligger långt under regressionslinjen).

Hur såg det då ut med skillnader i förvärvsinkomst mellan könen i ålderskategorin 30-39 år för 20 år sedan?

30-39

Fortfarande dominerar kommunerna i södra delarna av landet. Allra störst skillnad var det nu dock i Danderyd följt av Täby, Lidingö, Lomma, Vellinge och Sollentuna. Med andra ord ser vi en likartad skillnad som vi gjorde i förra bloggposten, där flera kommuner i Stockholmsregionen har små skillnader i förvärvsinkomst mellan könen i åldern 20-29 år, bara för att därefter öka kraftigt. Lägst skillnad var det i Pajala, Övertorneå, Överkalix, Vilhelmina, Haparanda och Dorotea, med andra ord några av de mest nordliga kommunerna i landet.

Om vi på samma sätt som ovan jämför skillnaderna mellan könen idag och för 20 år sedan för denna ålderskategori så får vi följande figur:

Scatter 30-39

Pajala är den kommun som sticker ut mest då det gäller skillnader i förvärvsinkomst mellan könen. Här är skillnaderna väsentligt mycket högre än förväntat år 2020 baserat på hur det såg ut 20 år tidigare. Övertorneå har en motsatt utveckling och ligger lägre än förväntat år 2020. Det gör även Danderyd i denna ålderskategori, liksom Falun, Lidingö, Nacka, Västervik m. fl. Korrelationen här är 0,368**, med andra ord något lägre än för ålderskategorin 20-29 år.

Vi går nu vidare med ålderskategorin 40-49 år. Kartan visar läget för 20 år sedan:

40-49

Åter finner vi de allra största skillnaderna i kommunerna i Stockholmsregionen, så som Danderyd, Täby, Lidingö, Sollentuna, men även i Malmö/Lund-regionen (Lomma och Vellinge), liksom i Kungsbacka utanför Göteborg. Lägst skillnader var det åter i en rad Norrlandskommuner, så som Pajala, Vilhelmina, Haparanda, Dorotea och Övertorneå.

Om vi jämför skillnaderna i förvärvsinkomster mellan könen idag och för 20 år sedan i denna ålderskategori får vi följande figur:

Scatter 40-49

Nu ligger inte längre Danderyd under linjen utan här har inkomstskillnaderna mellan könen nu kommit ikapp. Bland de kommuner som år 2020 har större skillnader i förvärvsinkomsterna än förväntat (givet läget för 20 år sedan) hittar vi Partille, Norsjö, Bromölla, Essunga, Varberg, Gällivare, Tomelilla m. fl. I andra ändan av skalan, en lägre skillnader än förväntat, hittar vi exempelvis Ronneby, Järfälla, Kristinehamn, Storfors, Skinnskatteberg m. fl. Här är korrelationen hela 0,752**. Plockar vi bort outliern Danderyd är den fortfarande 0,698**, vilket indikerar att kommuner med stora skillnader i förvärvsinkomster mellan könen år 2000 är väldigt sannolika att fortfarande ha stora skillnader 20 år senare.

Hur ser det då ut i ålderskategorin 50-59 år? Kartan nedan visar läget för 20 år sedan:

50-59

Fortfarande är det främst storstadskommuner som har störst skillnader. Av de tio kommuner med störst skillnader kategoriseras nio av dem som storstadskommuner. Störst skillnader hittar vi nu i Danderyd, Täby, Lidingö, Vellinge, Oxelösund, Lomma m. fl. Lägst skillnader är det fortfarande i norra delarna av landet (Pajala, Haparanda, Överkalix, Övertorneå m. fl.). Av de tio kommuner som har lägst skillnader i förvärvsinkomst mellan könen klassas sju av dem som glesbygdskommuner. Värt att notera dock är att Sundbyberg finns med på plats sju på listan.

Om vi ser på skillnader i förvärvsinkomst mellan könen för denna ålderskategori idag och för tjugo år sedan får vi figuren nedan:

Scatter 50-59

De kommuner som 2020 har större skillnader än förväntat givet läget tjugo år tidigare är exempelvis Vaxholm, Kiruna, Gällivare, Sandviken, Uppvidinge m. fl. De som har lägre skillnader idag är exempelvis Upplands Väsby, Älmhult, Skinnskatteberg, Gislaved, Ljungby m. fl. Här är korrelationen 0,741** vilket åter indikerar att skillnaderna mellan könen i förvärvsinkomst är relativt fast mellan de båda åren när vi jämför mellan svenska kommuner. Dock ökar nivåerna med tiden. I Danderyd där skillnaderna varit som störst vid båda tillfällena har gapet ökat från drygt 140 000 år 2000 till 175 000 tjugo år senare.

Slutligen tar vi en titt på den sista kategorin som visar åldern 60-65 år, dvs. de år som de flesta har som sina sista yrkesverksamma sådana:

60-65

Här dominerar storstadskommunerna igen, men även landbygdskommunen Perstorp finns med på listan med störst skillnader. Glesbygdskommuner toppar listan med lägst skillnader mellan könen i förvärvsinkomst, men även Solna ligger högt på plats 6.

Om vi ser på hur läget var för 20 år sedan och hur det ser ut idag för denna ålderskategori får vi följande figur:

Scatter 60-65

Korrelationen är 0,652**, men en del kommuner har större skillnader än förväntat år 2020. Bland dessa hittar vi Malå, Gällivare, Lekeberg, Ödeshög, Vindeln, Storfors m. fl. Bland de kommuner som har lägre skillnader i förvärvsinkomst mellan könen än väntat hittar vi Upplands-Bro, Sigtuna, Huddinge, Östra Göinge m. fl.

Sammantaget kan vi se att många av de strukturer vi hittar idag liknar de som fanns redan för 20 år sedan. Störst förändring hittar vi i ålderskategorin 30-39 år, där korrelationen mellan läget för 20 år sedan och idag är som lägst. I de högre ålderskategorierna är korrelationen väsentligt mycket högre, vilket indikerar att de kommuner som redan för 20 år sedan hade stora skillnader i förvärvsinkomst mellan könen också har det idag.

Och om du är nyfiken på hur relationerna för gapet i förvärvsinkomster i svenska kommuner ser ut både mellan ålderskategorier idag och för 20 år sedan så bifogar jag hela korrelationsmatrisen här:

Alla korrelationer

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.