Kerstin Johansen

Vertikals logo

Biträdande professor på Tekniska högskolan, leder det tematiska området ”Integrerad utveckling av produkter och produktion” vid SPARK.