Så löser vi industrins automationsdilemma

2021-06-11

Automatiserad produktion är avgörande för att svenska företag ska kunna hävda sig i framtiden. Nu tar vi på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) ett helhetsgrepp om automationsprocessen. Målet är att bli en ledande samarbetspartner till den svenska industrin.

Det finns många lärosäten som är duktiga inom automationsforskning, men Jönköping sticker ut.

Vi går steget längre och fokuserar på hur produktaspekterna kan integreras i produktionen för att skapa ökad konkurrenskraft. Kort sagt: Det spelar ingen roll hur mycket du effektiviserar tillverkningslinjen – om inte produkten är optimerad för den höga automationsgraden. Komplicerat? Ja. Men det är just de här knutarna som vi tänker lösa.

Flexibiliteten är en knäckfråga. Hur skapar vi automations­lösningar för montering av kund­anpassade produkter? Kraven på att hantera fler produktvarianter, ibland i ganska små serier, ökar. Det innebär att de automatiserade produktionssystemen måste ha ett gränssnitt och en omställbarhet som matchar produktfamiljerna.

Den nya cirkulära ekonomin påverkar också leveranskraven. Många underleverantörer ställs inför omfattande krav på livscykelanalyser och spårbarhet. Om automationsprocessen kan generera och analysera viktiga data, så kan företagen använda detta för att stärka sin konkurrenskraft. Det kommer också att behövas strategier för hur de digitala verktyg som används i produktframtagningen och produktions­processen kan integreras så att de jobbar tillsammans.

Jag har en lång erfarenhet av att jobba med automationsfrågor i samarbete med industrin och har fokuserat på industrialisering för små och medelstora tillverkningsföretag. Sedan i år leder jag det tematiska området ”Integrerad utveckling av produkter och produktion” vid SPARK, som är en av forsknings- och utbildningsmiljöerna vid Jönköping University.

Mina forskarkollegor har en erfarenhet av att samarbeta med de regionala tillverkningsföretagen som jag anser är unik. Vi är brobyggare och vi gör verk­ligen det här tillsammans med företagen. Den starka industriella förankringen har varit drivkraften bakom regionens utveckling kopplat till framtidens industri.

Vi har fått förtroendet att utbilda de kompetenser som industrin behöver för framtiden. Genom klustret automationsmaland.se, utbyter vi och företagen erfarenheter kring automationsprocesser.

Kerstin Johansen

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.