Renässans i småländskt ledarskap

2020-06-23

Ledarskapet prövas av pandemin. Så även i Småland. Småländskt ledarskap kan vara envist, ekonomiskt, klurigt, jordnära och inte minst arbetsamt. Att odla sina resurser en dygd. Bilden av den idogt grävande och samtidigt klurige personen med sina rötter i den småländska kärva jordmånen gestaltar ledarskapet. 


alt

”Kanske ser vi i framtiden hur den finurlige småländske småbrukaren uppstår i nya gestalter och en alldeles egen ledarskapsprofil agerar långsiktigt i en lokal miljö och i samtidigt drar nytta av den globala delningsekonomin.”

Så avslutar historikerna Peter Aronsson och Leif Johansson sin exposé av småländskt ledarskap i forskningsprojektet Ledarskap i Småland (LiS, 2016-2019). Den framtiden har blivit samtid. Av pandemin förstärks delningsekonomin med omställningar till följd. Småländskt ledarskap behöver nu alltmer utvecklas från att klura på egen åker till att klura ihop. Inte utvandra men vandra tillsammans genom att dela resurser för att bryta ny mark i det karga nya normala. Moberg i modern tappning, där Smålands historia kan pånyttfödas. 

I forskningsprojektet ”Ledarskap och Entreprenörskap i Småland” (LEIS, 2020-2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) studerar vi pandemins konsekvenser i småländskt ledarskap. Hur pånyttföds klurigheten? – är frågan som utforskas tillsammans med små och medelstora företag. Därmed skiftar projektet från ett fokus på produkt- och tjänsteinnovation som resultat av småländskt ledarskap till ett fokus på innovation av småländskt ledarskap.  

www.ledarkunskap.se

Stay tuned!

Joakim Netz Öppnas i nytt fönster.
Karin Havemose Öppnas i nytt fönster.

Bild: Nour Havemose 

Referens

Aronsson, P. & Johansson, L. (2016). Från Dacke till Kamprad – om ledarskap i Småland. Kapitel i Forslund, M., Lundgren, M., & Zambrell, K. (2016) (Red:) Småländskt ledarskap – inledande betraktelser. Linnaeus University Press: Växjö, Sverige. 

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.