• Månadens forskarintervju Diana Holmqvist

  Diana Holmqvist är doktorand på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning, där hon intresserar sig för hur komvux organiseras. Påverkar organisationssystemet dem som arbetar och studerar inom komvux – och i så fall hur?
 • Folkets röst – ett hot mot demokratin?

  Vestlunddagarna 2017 handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.
 • Vuxenutbildning i migrationens tidevarv

  Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är den i så fall anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det och mycket mer diskuterades under en konferens vid Jönköping University.
 • Forskning om utbildning som habilitering presenterades på internationell konferens

  De materiella förutsättningarna för att bedriva utbildning förändras snabbare än någonsin. Men vilka konsekvenser får ny teknik för synen på lärande och kunskap? Det och mycket annat diskuterades på konferensen "Learning and education – material conditions and consequences".