Jenny Bäckstrand

Vertikals logo

Docent inom logistik (Operations and Supply Chain Management), forskar om inköp, leverantörsrelationer, kundanpassningar och kommunikation.

Är även intresserad av samverkan med företag, både kopplat till undervisning och forskning.

Jag är universitetslektor i logistik vid tekniska högskolan i Jönköping. När jag försvarade min avhandling ”A Method for Customer-driven Purchasing: Aligning Supplier interaction and Customer-driven manufacturing” år 2012 var det som första doktor vid tekniska högskolan i Jönköping!

Metoden var framtagen i samverkan med fem företag och har sedan dess spridits till ytterligare ett 70-tal företag samt undervisats till ca 550 studenter.

Mina publikationer behandlar, utöver kunddrivet inköp, hur företag som levererar kundanpassade produkter bör samarbeta med sina kunder och leverantörer, men även HUR vi undervisar om inköp samt HUR vi samproducerar kunskap med företag.

Något jag brinner för är att förse studenter med relevant kunskap och de nätverk de behöver för att de ska vara anställningsbara ingenjörer när de examineras. Samtidigt vill jag bidra till att förse både små och stora företag med kompetens i form av vidareutbildning, nya rekryteringar och forskningsresultat. Detta gör att jag på senare år jobbat allt mer med att etablera och utveckla samverkan med företag i regionen.

Jag var tidigare ansvarig för kvalitet och utveckling av högskoleingenjörs-programmet Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot Logistik och ledning vilket var mycket inspirerade. Tack vare detta engagemang erhöll jag 2016 utmärkelsen Årets lärare från mina studenter, något jag är oerhört glad och stolt över. Ytterligare uppmuntran fick jag 2018 då jag av mina kollegor fick utmärkelsen för ’excellent kursorganisation och administration’.

Jag har med min familj tidigare bott och arbetat i Ho Chi Minh city i Vietnam och jag har förmånen att regelbundet återvända till denna fantastiska stad genom vårt utbyte med företag och universitet där.

Jag bor numera i Huskvarna men kommer alltid att heja på Färjestad till mina tvillingsöners förtret eftersom, som Lars Löfgren uttryckte det, ”Värmland är inte ett landskap, Värmland är ett sinnestillstånd”.

 

MOBIL 072-557 66 19

MAIL Jenny.Backstrand@ju.se

WEB www.ju.se/samarbetaJTH, www.ju.se/erbjudandenJTH

TWITTER @PurchasingLog