#IngenjörsomVera

2019-10-18

1917 blev Vera Sandberg Sveriges första kvinnliga ingenjör när hon tog examen i kemi vid Chalmers som enda kvinna bland 500 manliga studenter. 100 år senare är de kvinnliga studenterna betydligt fler men det finns fortfarande en stor underrepresentation av kvinnor bland ingenjörer, endast var fjärde ingenjör är idag kvinna.


alt

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket för att de tror att de inte är tillräckligt bra på matte eller för att de har en felaktig bild av yrket och att det helt enkelt saknas kvinnliga förebilder. Ingenjören har en viktig roll att fylla för Sveriges framtid och välstånd men även för att hitta hållbara och klimatsmarta lösningar som hela världen kan ta del av. Att urvalet av ingenjörer begränsas av traditionella uppfattningar riskerar att leda till att Sverige går miste om ett stort antal skickliga ingenjörer.

Varför är så få kvinnor ingenjörer och varför säger så många flickor att de tycker teknik är ointressant? Har de tillräcklig kunskap om vad en ingenjör gör på jobbet? Påverkar gamla stereotyper fortfarande synen på vad flickor och pojkar ska vara intresserade av och styr bort flickor från teknik?

Under 2019 genomför därför Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen en roadshow där de besöker 12 svenska orter – Vera Roadshow.

Syftet med Vera roadshow är att bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder, ta fram och sprida kunskap kring hur det ser ut och vad som kan göras men också att visa på den bredd och de möjligheter som ingenjörsyrket erbjuder.

Eftermiddagen den 24 oktober kommer Vera roadshow till Jönköping och det är Tekniska Högskolan i Jönköping i samarbete med Science Park och Upptech som står som värdar för besöket som vänder sig till högstadie- och gymnasieelever, studenter, näringslivsrepresentanter och politiker. Under eftermiddagen kommer vi att få höra mer om aktiviteter som ska inspirera fler kvinnor till att bli ingenjörer, om framtidens yrkesliv med robotar, internet och digitalisering, om ’Hello Girl’ en tvådagarskurs i kodning, framtagen för att sänka tröskeln för tjejer att söka sig till tech- och teknik-baserade utbildningar och yrken samt ’Ledarskapsresan’ presenterad av vinnaren av årets unga ledande kvinna 2018 som själv är ingenjör från Tekniska högskolan i Jönköping.

Dagen modereras av mig, Jenny Bäckstrand, civilingenjör och teknologie doktor samt forskare på tekniska högskolan

s mer och anmäl dig på https://ju.se/vera

Jenny Bäckstrand

Docent inom logistik (Operations and Supply Chain Management), forskar om inköp, leverantörsrelationer, kundanpassningar och kommunikation.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.