student
2022-11-09

2022-11-09

Dags för drop-in på biblioteket

Undrar du om din artikel är peer reviewed? Går referenserna dig på nerverna? Har du kört fast i din informationssökning? Välkommen till bibliotekets drop-in tisdagar och torsdagar 12:30–13:30!

Kom till bibliotekets handledningsrum, C2014. För att hitta dit går du uppför trappan till plan 2 inne i biblioteket. Rummet ligger sedan till höger bredvid skönlitteraturen.

Ett stort rött hus