student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Stipendier

Sedlar och mynt

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

 • Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

  Under 2023 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023. Den ska vara dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område.
  Läs mer
 • Jönköpings Kommun miljöpris

  Här finns information om hur du nominerar ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson till kommunens miljöpris. Priset delas ut till någon som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller bidra till hållbar utveckling.
  Läs mer
 • Stiftelsen Svensk Franska Språkfonden

  Stipendium Traineetjänst på Svenska Handelskammaren i Frankrike
  Läs mer
 • Stipendiefonden för svensk utlandsungdom Svenska Handelskammaren i Frankrike

  Är du intresserad av en unik möjlighet att arbeta ett år i Paris?

  Läs mer
 • The Swedish Bank Research Foundation Bankforskningsinstitutet , BFI)

  The Swedish Bank Research Foundation (Bankforskningsinstitutet, BFI) awards scholarships especially for PhD-students, carrying out high-quality academic research on financial institutions and markets.
  Läs mer
 • J Gustaf Richerts stiftelse

  Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och
  transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

  Läs mer
 • Hyresgästföreningens uppsatsstipendium 2023

  Hyresgästföreningen utlyser under 2023 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2023 till 31 juli 2023.
  Läs mer
 • Fulbright Sweden stipendium

  Grants for Graduate Study or Research in the United States for Academic Year 2024-25
  Läs mer
 • Kommunala stipendier till studenter

  Här kan du läsa om Jönköpings kommun och de stipendier som delas ut till studenter vid Jönköping University. Fyra stipendier delas ut varje år, ett stipendie till respektive fackhögskola. Det är möjligt att disponera beloppet till annan fackhögskola om det saknas uppsatser som uppfyller kriterierna.
  Läs mer
 • Yta.se Klimatstipendium

  yta.se klimatstipendium syftar till att katalysera och bringa framgång till framstående forskning inom fastighetsbranschens miljöpåverkan.
  Läs mer
 • Zensums ekonomistipendium

  2020 lanserades Zensumkraven med ambitionen att förbättra både oss själva och hela lånemarknaden till det bättre. Som en låneförmedlare ser vi ett ansvar i att bidra till en mer ansvarsfull utlåning. Även fast vi inte själva lånar ut pengar, så har vi en stor roll i processen som leder fram till ett lån.
  Läs mer
 • Elyns Stipendium

  Är du intresserad av att skriva din C- eller D-uppsats inom hållbar utveckling och förnybar energi? Elyn är en nytänkande jämförelsetjänst för elavtal med ett särskilt fokus på förnyelsebar el. Vi vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av energimarknaden för att undvika en kommande klimat- och miljökris.
  Läs mer
 • Kredity stipendium

  Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr .
  Läs mer

Löpande ansökningstid

Stiftelsen Fonden för exportutveckling

Ska du jobba med ett projekt som främjar svensk export?

Då är du välkommen att söka våra stipendier. Fonden för Exportutveckling utlyser två gånger per år, under våren (deadline 15 mars) och hösten (deadline 1 oktober), i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även du som är praktikant vid svenska handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt som du ska genomföra under praktiktiden. Det du ska tänka på när du söker stipendiemedel är att du kan argumentera för ett tydligt exportsyfte.

Du kan även söka stipendium om du arbetar vid ett startup-företag, förutsatt att resultatet från "exportprojektet" kan bli offentligt.

Inbjudan att söka våra stipendier skickas ut brett under vår och höst, bland annat till universitet/högskolor i Sverige samt till handelskammare i utlandet.

Fondens kriterier

Stipendieansökan skall innehålla:

 • En noggrann beskrivning av projektet med syfte, förväntat resultat, budget och tidsplan
 • Dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra projektet/arbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande)

Se intresseanmälan för stipendium här

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.


Mystep Stipendium

För att bidra ännu mer har vi lanserat ett stipendium som du som student kan ansöka om. Mysteps stipendium är värt 5 000 kr och delas ut 2 gånger per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats.

Sista ansökningsdag är normalt sista april och september årligen.

Läs mer om Mystep Stipendiet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Cookieinställningar