student

Näringslivsförlagd kurs, NFK

Näringslivsförlagd kurs, NFK, är en kurs där du som student tillbringar 5-7 veckor på ett företag.

Kursen består av tre delar: en introduktionsdel, den näringslivsförlagda delen (praktiken), samt en avslutande del då du redovisar dina erfarenheter. På PingPong finns instruktioner för kursens praktiska och teoretiska moment.

Du som student ansvarar själv för att knyta kontakt med en lämplig uppdragsgivare och att tillsammans med denne hitta ett lämpligt uppdrag för din praktik. Uppdragets inriktning och omfattning ska diskuteras med kursansvarig innan start. 

Du kan genomföra praktiken själv eller i grupp, detta avgörs tillsammans med uppdragsgivaren. Om det finns intresse att genomföra praktiken tillsammans med studenter från andra program får ni diskutera detta med uppdragsgivaren och kursansvarig.

Praktiken genomförs vanligen under vårterminen eller höstterminen under år två, beroende på vilken nivå av utbildning du går. Den kan även genomföras under till exempel sommaren som en sommarkurs istället för ordinarie kurstid. Detta diskuteras med och godkänns av kursansvarig. 

Vad förväntas av dig som student?

Arbetsuppgifterna ska vara kopplade till de kurser du tidigare läst under utbildningen för att tydligt koppla ihop teori och praktik. Till hjälp för att beskriva dina kompetenser och färdigheter efter genomförda kurser finns riktlinjer för vad du förväntas kunna.

Arbetsuppgifterna har en stor variation beroende på bransch, uppdragsgivarens storlek och studentens färdigheter. Här är några exempel på vad ett uppdrag kan innebära:

  • delta och bidra med kunskap i ett pågående projekt 
  • göra en studie av en pågående produktionsprocess med anknytning till tidigare genomgångna kurser
  • prova ett flertal olika praktiska moment som har relevans för utbildningen
  • bidra med kompetensutveckling på företaget baserat på tidigare kurser och erfarenheter. 

Hur och när kan du hitta företag?

Under utbildningen får du flera tillfällen att träffa företag och representanter från näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och verklighetsanknutna projekt. Dessutom finns det möjlighet att träffa företag vid följande mässor:

Uppdragsgivare och uppdrag söker du genom att ta kontakt med lämpligt företag, organisation eller myndighet, till exempel genom att aktivt delta på näringslivsmässor och arbetsmarknadsdagar där du har chans att träffa och prata med företagsrepresentanter.

Till hjälp i arbetet med att hitta en lämplig uppdragsgivare har du tillgång till material som beskriver kursens syfte samt förväntningarna på uppdragsgivaren. Det finns ingen geografisk begränsning vad gäller val av uppdragsgivare, arbetet kan utföras såväl i annan del av landet som utomlands. 

Studentannonser 

Det finns också möjlighet att få kontakt med företag genom våra studentannonser. Här kan företagen annonsera om att de till exempel tar emot studenter för praktik, sommarjobb eller examensarbete. Här hittar du studentannonserna.

Coachning

Det förutsätts att du själv ordnar en uppdragsgivare, så börja i god tid att leta efter lämpligt företag. Det finns ett mycket begränsat stöd av coachning kring

  • hur du söker upp och kontakter olika uppdragsgivare
  • hur du skriver CV och personligt brev.

Tänk på att det är viktigt att knyta kontakter och skapa goda relationer med näringslivet, då de är inblandade i hela din utbildning. Förutom att hitta en uppdragsgivare till din NFK ska du under ditt sista år hitta en uppdragsgivare till ditt examensarbete och även en anställning i framtiden. Vissa studenter arbetar med samma uppdragsgivare genom hela sin utbildning.

För hjälp med t.ex. CV kan du kontakta Career Center.