student
Sidan uppdaterad 2019-11-13

Hälsohögskolan


Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Studievägledningen för Sjuksköterskeprogrammet Eksjö, Jönköping och Värnamo delas mellan Anders och Helena.

Vid frågor gällande programmet vänligen skicka mejl till studievagledning.hhj@ju.se

Kontakta Helena för frågor om

Skicka dina frågor direkt till studievagledning.hhj@ju.se

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail. 

Cookieinställningar