I utvecklingen mot öppen vetenskap är det inte bara tillgång till publikationer som har betydelse. Även den data som forskningen baseras på förväntas finnas öppet tillgänglig.

Högskolebibliotekets team för forskarstöd ger i samarbete med IT och arkivfunktionen råd kring datahanteringsplaner, säker lagring och arkivering.

Läs mer i forskningsdataguiden.