Är du student och behöver hjälp med informationssökning erbjuder vi flera olika alternativ.

Lär dig mer med våra guider

Bibliotekarier på Högskolebiblioteket har valt ut och sammanställt informationsresurser, sökverktyg, nyheter och tips kring informationssökning i ett stort antal ämnesguider. De flesta guider är anpassade efter de olika utbildningsprogrammen, men det finns också gemensamma guider som kan vara användbara för många.

Vi rekommenderar bland annat guiden Lär dig söka – steg för steg med en genomgång av sökprocessen och dess olika steg samt värdefull information om hur forskningsresultat presenteras och skillnaden mellan olika publikationstyper.

Du kan också få vägledning i hur du citerar och refererar.

Personlig hjälp

Behöver du prata med en bibliotekarie kan du kontakta oss via Fråga biblioteket. Du kan också boka tid för en lite längre handledning.

Behöver du hjälp i ditt skrivande rekommenderar vi att du kontaktar Studieverkstaden.