Search toggle

Om biblioteket

Biblioteket är en mötesplats för högskolans studenter, lärare och forskare. Här finns studieplatser i olika typer av miljöer, tillgång till datorer och grupprum. Du kan alltid vända dig till informationsdisken om du behöver hjälp med att hitta böcker eller har frågor.

När du kliver in genom huvudentrén möts du av tidskriftshörnan, där du kan slå dig ner i en fåtölj och läsa en dagstidning eller tidskrift. Till vänster finns JMW-salen, med många studieplatser i en lite livligare miljö. Salen används ibland för evenemang och föreläsningar. JMW-salen övergår i Caffè Dallucci, som säljer fika och lättare luncher.

På bibliotekets tre våningsplan finns böcker, studieplatser och sökdatorer. På plan 1, bredvid tidskriftshörnan, hittar du informationsdisken. I närheten finns även datorer och låneautomater.

En person som sitter och studerar ensam vid ett runt bord i biblioteket. Bokhyllor och en kruka med palmer i avgränsar studieplatsen från omgivningen.

Studieplatser

I biblioteket finns det många studieplatser av olika slag. I början och slutet av varje våningsplan hittar du enskilda skrivbordsplatser och mellan hyllorna finns grupparbetsplatser och bekväma soffor och snurrfåtöljer. Studieplatser finns även längs med de höga fönstren på plan 1.

Vill du arbeta i grupp och har glömt boka grupprum, kan du antingen sitta i JMW-salen på plan 1 eller se om det är ledigt i bibliotekets undervisningssal C2003 i grupprumskorridoren på plan 2.

En hyllgavel med en skylt som visar vilka hyllnummer som finns i hyllan. Bilden är tagen genom en växt som delvis är ur fokus men som ramar in bilden.

Hitta till böckerna

Högskolebiblioteket har mestadels böcker som anknyter till den forskning och utbildning som pågår vid JU. Det finns även avdelningar för skönlitteratur och barn-och ungdomslitteratur.

Böckerna är placerade enligt ett nummersystem. Du söker fram bokens placering i Primo och det finns skyltar med jämna hundratal som hjälper dig att navigera bland hyllorna.

Kurslitteratur med kortare lånetid har gula etiketter och finns på hyllorna bredvid informationsdisken. Forskningsmetodik har gröna etiketter och finns längs med den blå väggen på plan 1.

En röd skylt som hänger på sidan av en bokhylla med texten "Tyst zon"

Ljudzoner

Biblioteket är indelat i olika ljudzoner. För att studiemiljön ska fungera för alla, är det viktigt att respektera indelningen.

Mest liv och rörelse är det i JMW-salen och i närheten av informationsdisken på plan 1.

När du rör dig längre in i biblioteket kommer du först till en dämpad zon och längst in i biblioteket sitter du om du vill ha det tyst runt omkring dig.

Samma sak gäller på alla tre våningsplan och det finns skyltar runt omkring som påminner dig om vad som gäller för din studieplats.

Karta över bibliotekets tre våningsplan.

Kartan är interaktiv. Använder du dator kan du zooma in och ut med hjälp av skrollhjulet på musen. Använder du en telefon kan du nypa med fingrarna i stället.

På biblioteket finns det gott om grupprum att boka för JU:s studenter. Grupprummen ligger i korridorerna på plan 2 och plan 3 och bokas enklast med JU-appen. De bokningsbara tiderna är mellan klockan 8 och 20, utanför dessa tider går det att använda grupprummen utan bokning. Du använder alltid ditt JU-kort för att komma in.

Läs mer om grupprummen och hur de är utrustade

Rumsnummer på campus

Alla rumsnummer på campus är uppbyggda på samma sätt, där byggnad, våningsplan och rummets nummer tillsammans bildar rumsnumret. Biblioteket är byggnad C.

Illustration över hur rumsnummer är uppbyggda med exemplet C2015. Första bokstaven står för vilken byggnad det är, i detta fallet byggnad C. Första siffran, 2, står för våningsplanet och resterande tre siffror är rumsnumret, i detta fallet 15.

Datorer i biblioteket

På plan 1 finns 16 datorarbetsplatser. Ingen bokning behövs.

Datorsal

I grupprumskorridoren på plan 3 finns en datorsal med nio datorarbetsplatser. Ingen bokning behövs, du har tillgång till salen med ditt JU-kort. Tänk på att du varken får äta eller dricka i salen.

Eduroam

Det finns inget fritt wifi för besökare på campus. Eduroam är det trådlösa nätverket du använder som student och personal. IT Helpdesk förklarar hur du kommer igång.

Skrivare

Skrivare finns på plan 1 inne i biblioteket och i grupprumskorridorerna på plan 2 och 3. För att skriva ut behöver du först fylla på pengar på ditt utskriftskonto. Du använder ditt JU-kort för att logga in i skrivarna. Läs mer på IT Helpdesks sidor om hur du kommer igång med att skriva ut.

I grupprumskorridoren på plan 2 finns bibliotekets tysta läsesal. Där är arbetsplatserna avskärmade för att du ska kunna studera i lugn och ro. Här gäller endast enskilda studier och inga samtal får förekomma.

Du har tillgång till salen med ditt JU-kort.

Ett rum med flera bord utställda med skärmar som avskiljer borden från varandra. Rummets golv är täckt med en orange heltäckningsmatta och till höger i bilden syns stora fönster.

Du får äta inne i JMW-salen och i grupprummen på biblioteket. I resten av biblioteket är det endast dryck som gäller.

Ett rum för bön och meditation, tillgängligt för alla oavsett religion, hittar du längst bort på plan 3.

På biblioteket finns tre undervisningssalar med olika typer av utrustning. Salarna används i första hand till bibliotekets undervisning av studenter och doktorander och Educates kurser, men kan ibland även bokas av personal på skolorna. Kontakta Schemaläggningen för mer information.

C2003, som ligger i grupprumskorridoren på plan 2, är en studiesal för studenter när det inte pågår undervisning. Ingen bokning krävs.

Läs mer om bibliotekets undervisningssalar och hur de är utrustade.

Bilder från biblioteket

Fotograf: Patrik Svedberg

Byggnadens historia

Den stora gjuterihallen, som idag inrymmer delar av Högskolebiblioteket, ritades av arkitekt Magnus Steendorff för verkstadsindustriföretaget JMW, Jönköpings Mekaniska Werkstad. Byggnaden uppfördes 1914 och tjänade som industrilokal fram till 1990-talet.

Biblioteket slog upp portarna den 11 augusti 1997. Då hade en ny byggnad i tre plan fogats samman med den gamla gjuteribyggnaden på den östra sidan. Många av detaljerna från industritiden finns kvar i gjuteribyggnaden, till exempel traversen och de höga fönstren med gjutjärnsbågar.