Högskolebibliotekets team för forskarstöd ger stöd vid genomförande av litteraturöversikter där litteratursökningen utgör metoden.

Ett samarbete i ett översiktsprojekt förutsätter en kontinuerlig dialog och består vanligtvis av ett antal möten och arbetstillfällen. Kontakta Forskarstöd för att få veta mer om stödet eller boka tid för en första konsultation.

Covidence

Forskare vid JU har genom biblioteket tillgång till Covidence som är ett webbaserat programstöd vid screening, kvalitetsbedömning och analys av insamlad data vid en litteraturöversikt.

Tillgång till Covidence ges till team som genomför fullskaliga litteraturöversikter. Programmet är främst avsett för översikter av typerna systematic och scoping reviews.

För att skapa ett projekt i Covidence, kontakta Paola Violasdotter Nilsson och uppge:

  1. Namnet på din översikt. Börja med förkortning på din fackhögskola, följt av år och namn på översikten. Exempel: HHJ-2023-Name of review.
  2. Typ av översikt: Systematic, Scoping, Rapid, Umbrella, Literature eller Other.
  3. Forskningsområde: Arts and humanities, Agricultural, veterinary and food sciences, Biological and chemical sciences, Earth and environmental sciences, Economic, business and social sciences, Education, Engineering, maths, physics and technology, Medical and health sciences, Psychology eller Other.

Läs mer om Covidence här.

Läs mer om litteraturöversikter i guiden Literature review methods