Search toggle

Namnge vår nya flexibla studiemiljö

Nu förvandlas en av de tysta läsesalarna på plan 2 till en flexibel studiemiljö. Hjälp oss att namnge det nya rummet.

Vinnaren får en värdecheck på 250 kronor från SF Bio och det vinnande namnet tryckt på väggen utanför rummet.

Ombyggnaden beräknas vara klar under senare delen av våren.

Lämna ditt namnförslag senast fredagen den 19 april. Tävlingen är öppen för studenter på Högskolan i Jönköping.

2013-04-08