Search toggle

Svenska skrivregler nu även online

Svenska skrivregler ges ut av Språkrådet och är en handledning i skrivtekniska frågor. Den vänder sig till alla som skriver på svenska i olika sammanhang. Tidigare har vi endast haft boken i tryckt form, men nu har du som är student eller personal även tillgång till Svenska skrivregler online via biblioteket.

För att till exempel ta reda på hur du gör en korrekt punktlista eller när du ska skriva ett nummer med bokstäver eller siffror, går du till Svenska skrivregler online via bibliotekets Databaser A–Ö.

Längst upp till vänster på sidan kan du fälla ut en innehållsförteckning. Där kan du även söka efter det du vill lära dig mer om.

2023-03-13