Search toggle

Ändrade öppettider för bibliotekets grupprum

På grund av problem med nedskräpning och stökigt beteende i grupprum och korridorer behöver vi stänga tidigare på kvällarna. Från och med 22 april är korridorerna öppna med JU-kort 6–20 varje dag.

2024-04-16