• Månadens forskarintervju Annelie Andersén

  Den 17:e juni är det dags för Encells doktorand Annelie Andersén att disputera. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning och sin syn på det livslånga lärandet.
 • Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter

  Den 19 maj anordnade Resurscentrum för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping ett seminarium på temat "Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter".
 • Deltagande i kunskapsprocesser Forskning och förändring

  Vid ett högre seminarium på Högskolan för Lärande och Kommunikation den 29 april höll Claudia Gillberg ett seminarium baserat på avhandlingen 'Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.'
 • Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib bidrar med kapitel i ny bok

  Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic och Christina Chaib är just nu aktuella med kapitlet "Towards a Substantial Notion of Validation" i boken "Communication, Collaboration and Creativity. Researching Adult Learning".
 • Vuxenutbildningens förändrade villkor

  Den 14 april besökte Mikael Andersson Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Encell hade bjudit in till en öppen föreläsning, där han talade om förändringar inom vuxenutbildningen och dess politiska villkor.
 • Tack för mig!

  I november 2010 kom jag från norra Tyskland till Jönköping för att praktisera på Encell. Jag hade avslutat mina pedagogikstudier på Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Tyskland) i september 2010 och ville lära känna Sverige och den svenska arbetsmarknaden.